Referendum Cultuurcluster

Op woensdag 20 juni mogen alle kiesgerechtigde inwoners van Zaanstad hun stem uitbrengen over het Cultuurcluster. Waar gaat dit referendum over? Hoe kun je ondersteuning voor een campagne aanvragen? Dat en meer informatie vind je op deze site. We werken deze site regelmatig bij met nieuwe informatie.

Cultuurcluster gaat niet door, samen met inwoners op zoek naar alternatieven 

De bouw van het Cultuurcluster op de ‘Figarolocatie’ naast het stadhuis gaat niet door. Dat heeft de gemeenteraad maandagavond 25 juni besloten. De gemeente gaat nu samen met de inwoners van Zaanstad op zoek naar een alternatieve invulling van de locatie en naar alternatieve huisvesting voor de culturele instellingen.

Definitieve uitslag referendum vastgesteld

Het Centraal Stembureau heeft vrijdag 22 juni de definitieve uitslag van het referendum over het Cultuurcluster vastgesteld. 

Bekijk de definitieve uitslag


Waarom een referendum?

Op 8 maart dit jaar werden voldoende handtekeningen ingeleverd voor het houden van een referendum over het Cultuurcluster. Op 15 maart dit jaar besloot de gemeenteraad tot het instellen van een externe commissie advies en toezicht, de Referendumcommissie. Op 5 april besloot de gemeenteraad een referendum te houden over het Cultuurcluster. Bekijk de bespreking van het agendapunt en de bijbehorende stukken. Op de pagina Cultuurcluster leest u meer over dit gebouw. Wilt u meer weten over het lokale referendum in het algemeen? Kijk dan op de pagina Over het referendum

De vraag waar het in dit raadgevend referendum om ging:

‘Bent u voor of tegen het raadsbesluit om het Cultuurcluster te realiseren?’

Ga naar Over het referendum

Welke feiten zijn er over het Cultuurcluster?

Het Cultuurcluster moet een gebouw worden tegenover het stadhuis van Zaanstad waarin zeven Zaanse culturele instellingen onderdak krijgen en activiteiten aanbieden. Het gebouw omvat onder meer een zaal voor (pop)concerten, de bibliotheek, filmzalen, een radio/tv-studio en horeca. 

Wat kost het Cultuurcluster en hoe gaat het eruit zien? Wat gebeurt er als het Cultuurcluster niet doorgaat? De antwoorden op deze en meer vragen leest u op de pagina Cultuurcluster.

Ga naar Cultuurcluster

Wanneer gebeurt wat?

Van 16 tot en met 30 april 9.00 uur konden kiesgerechtigde inwoners en instellingen in Zaanstad een campagnevoorstel insturen voor (financiële) ondersteuning. Op 14 mei hoorden de initiatiefnemers of en zo ja, welk bedrag zij toegekend krijgen van de Referendumcommissie.

Op de pagina Tijdspad zullen binnenkort de georganiseerde activiteiten komen te staan.

Op 9 juni kregen alle kiesgerechtigde inwoners van Zaanstad hun stempas en op 20 juni mochten zij hun stem uitbrengen.

Ga naar Tijdspad


Wie zitten er in de Referendumcommissie?

De Referendumcommissie is een onafhankelijke adviescommissie, ingesteld door de gemeenteraad. 

In de commissie zitten Marion Veerbeek (voorzitter), Philip van Praag en Joop van Holsteyn. Zij zijn niet in dienst van de gemeente en doen dit commissiewerk, ook voor enkele andere gemeenten, als nevenfunctie.

In het filmpje hiernaast legt de voorzitter uit wat de Referendumcommissie precies doet.

Kan ik campagnevoeren?

Ja. Iedereen kan zijn of haar mening over het Cultuurcluster laten weten aan de stad. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een debat of een flyeractie. Hiervoor is financiële ondersteuning mogelijk. De Referendumcommissie vindt het belangrijk dat de activiteiten samen een zo breed mogelijk publiek bereiken. En dat er goede gesprekken in de stad worden gevoerd over de vraag bij het referendum over het Cultuurcluster.

De gemeente heeft 60.000 euro beschikbaar voor campagneactiviteiten die over het referendum gaan. Dit bedrag wordt verdeeld over drie categorieën: voor, tegen en neutraal. Per categorie is 20.000 euro beschikbaar en per afzonderlijke activiteit maximaal 2.000 euro. Zowel voor- als tegenstanders als ook neutrale partijen die het debat willen bevorderen, kunnen dus een bijdrage aanvragen.

Van 16 april tot 30 april kon u een aanvraag insturen voor ondersteuning van uw campagne. Uw campagnevoorstel kon u vanaf 16 april naar ons toesturen via het digitaal formulier op de pagina Campagnevoeren. Op de pagina Voorbeelden referendumcampagne vindt u enkele voorbeelden van campagneactiviteiten die in de gemeente Rotterdam werden georganiseerd.

De Referendumcommissie is met alle initiatiefnemers die een voorstel indienden, in gesprek gegaan. Op 14 mei hoorden de initiatiefnemers of ze financiële ondersteuning krijgen om hun activiteit(en) te organiseren en zo ja, hoe hoog het toegekende bedrag is.

Op de pagina Tijdspad staat een overzicht van alle activiteiten.

debat

Ga naar Zaanstad.nl